CÁC GÓI CƯỚC 4G MOBIFONE

C90

90,000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO C90 gửi 9084
Chi tiết

HD500

500,000đ
 • DATA: 55GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD500 gửi 9084
Chi tiết

HD400

400,000đ
 • DATA: 44GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD400 gửi 9084
Chi tiết

HD300

300,000đ
 • DATA: 33GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD300 gửi 9084
Chi tiết

HD200

200,000đ
 • DATA: 16.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD200 gửi 9084
Chi tiết

HD120

120,000đ
 • DATA: 8.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD120 gửi 9084
Chi tiết

HD90

90,000đ
 • DATA: 5.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD90 gửi 9084
Chi tiết

HD70

70,000đ
 • DATA: 3.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD70 gửi 9084
Chi tiết

CÁC GÓI CƯỚC 3G MOBIFONE

MIU

70,000đ
 • DATA: 3.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO MIU gửi 9084
Chi tiết

M10

10,000đ
 • DATA: 50MB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO M10 gửi 9084
Chi tiết

M25

25,000đ
 • DATA: 150MB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO M25 gửi 9084
Chi tiết

MIUSV

50,000đ
 • DATA: 2GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO MIUSV gửi 9084
Chi tiết

M70

70,000đ
 • DATA: 2.1GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO M70 gửi 9084
Chi tiết

M90

90,000đ
 • DATA: 3.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO M90 gửi 9084
Chi tiết

M120

120,000đ
 • DATA: 8.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO M120 gửi 9084
Chi tiết

M200

200,000đ
 • DATA: 16.5Gb
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO M200 gửi 9084
Chi tiết

CÁC GÓI CƯỚC FAST CONNECT

F70

70,000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO F70 gửi 9084
Chi tiết

F90

90,000đ
 • DATA: 9GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO F90 gửi 9084
Chi tiết

F150

150,000đ
 • DATA: 15GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO F150 gửi 9084
Chi tiết

F200

200,000đ
 • DATA: 20GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO F200 gửi 9084
Chi tiết